National Core Facility

Current Users 2018

 


 LIST OF USERS 2018

ADDITIONAL USERS IN   PROJECT GROUP

USER   PROJECTS / FACILITY USE

Prof. Heidi Kiil Blomhoff, Dep. of Biochemistry,   University of Oslo

2

Use of Virus Lab, Confocal microscope and Mycoplasma testing

Prof. Philippe Collas, Dep. of Molecular Medicine, University of Oslo

3

Study of lamin-genome interactions/Use   of Virus lab, Mycoplasma testing 

Dr. Jan E. Brinchmann, Oslo University Hospital

2

Making Cartilage from MSCs/
Use of Flow Cytometry service

Arne Yndestad, Researcher, Research Institute for   Internal Medicine

2

Use of Confocal microscope

Prof. Sandip Kanse, Dep. of Biochemistry

6

Use of Confocal microscope

Prof. Svein Olav Kolset, Dep. of Nutrition

1

Use of Confocal microscope

Dr. Adam Filiczyk, Independent researcher, Dep. of Microbiology, University of Oslo

2

Use of the Virus lab

Prof. Lars Eide, Dep. of Biochemistry, Oslo University Hospital

2

Biospherix

Ass. Prof. Kåre-Olav Stensløkken, Dep. of Physiology

3

Use of Confocal microscope and Mycoplasma testing

Prof. Anne Simonsen, Dep. of Biochemistry

6

Use of Confocal microscope

Prof. Magnar Bjørås, Dep. of Microbiology, Oslo   University Hospital

 

Generating psychiatric-disease specific hiPSCs

Dr. Vivi Ann Flørenes and Dr. Ana Slipicevic, Dept of Pathology, Radium Hospital, Oslo

 

Deriving hiPSCs from tumor cells/
Use of Virus lab and Mycoplasma testing 

Prof.   Laurence Bindoff, Professor & Consultant Neurologist, Haukeland Hospital,   Bergen

 

Generating mitochondria-disease specific hiPSCs

Prof. Ole Andreassen and Dr Srdjan Djurovic, Oslo University Hospital, Oslo

 

Generating psychiatric-disease specific hiPSCs

Prof. Chantal Tallaksen, Oslo University Hospital, Ullevål

 

Generating neurological disease-specific hiPSCs


Prof. Joel Glover, Oslo University Hospital

4

Generating serotonergic neurons from hES cells

Dr. Gareth Sullivan, Oslo University Hospital

3

Generating iPS cells for production of endodermal cell types and neurons

Prof. Morten Moe, Center for Eye Research, Oslo University Hospital, Ullevål

 

Generating ocular hiPSCs for generation of RPE

Prof. Robert Millar, University of Pretoria, South Africa

 

Generating hiPSCs from endangered species

Prof. In Hyun Park, Yale Stem Cell Centre, Yale, USA

 

Developing new reprogramming technology

Prof. Deok-Ho Kim, Department of   Bioengineering & Member, Center for Cardiovascular Biology, Institute of   Stem Cell and Regenerative Medicine, University of Washington, Seattle, USA

 

Developing novel nanopatterned surfaces for maintenance of hepatic function

Nikolaj Gadegaard, Department of   Electronic & Electrical Engineering, Rankine Building, University of Glasgow

 

Developing novel nanopatterned surfaces for maintenace of hepatic function

Dr Lenny Nelson (University of Edinburgh)

 

3D organotypic models of liver

Prof. Anne Spurkland, Dep. of Molecular   Immunology

1

Use of FACS service

Prof. Srdjan Djurovic, Dep of Medicine Genetics

3

Project: "Using stem cells to understand the underlying mechanisms of polygenic risks of severe mental disorders."
Project: "Application of human induced neuronalstem cells to investigate the role of inflammatory factors in severe mental disorders."

Dr. Inger-Marie Skogseid, Dep of Neurology, Oslo University Hospital

1

Patient-derived ips cells for investigating   pathogenetic mechanisms of brain diseases that cause movement disorders

Prof. Farhan Hesso, Dep. of Biochemistry

 

Use of Confocal microscope and Mycoplasma testing

Dr. Ragnhild Eskeland, Dep of Bioscience

4

Project:   PharmaStemEpidentetics, hES culture

Prof. Marianne Thoresen, Dep of Physiology

 

Umbilical blood cells for invivo studies

Prof. Erik Dissen, Dep of Anatomy

1

Cultivating iPS

 

 
 

Om senteret

 

Nasjonalt senteret for stamcelleforskning ble etablert i 2009 ved Oslo Universitetssykehus-Rikshospitalet gjennom et direktiv fra Helsedepartementet, med finansiering administreres av Norges Forskningsrådet.

Senterets hovedmål er å øke tempoet i eksisterende stamcelleforskning i Norge, etablere en plattform for human pluripotent stamcelleforskning, og bygge translasjonsforskning broer som letter klinisk bruk av stamceller til behandling av pasienter.

I tillegg til å være en pådriver for norsk stamcelleforskning, er senteret for å spille en nasjonal rolle i opplæring forskere, spre kunnskap om stamceller til forskere, klinikere og allmennheten, og økt samarbeid mellom norsk og internasjonal stamcelleforskning lokalsamfunn.

Ligger i lokalisert ved Domus Medica, Instituttet for medisinske basalfag, innenfor Department of Biochemistry, inneholder senteret flere individuelle forskningslaboratorier og en kjerne anlegg for produksjon og karakterisering av stamceller.

Senteret ledes av direktør Joel C. Glover, professor ved Institutt for fysiologi, Universitetet i Oslo, og Vice-direktør Philippe Collas, professor ved Avdeling for biokjemi, Universitetet i Oslo.