Trial lecture and disputation January 5-6

John Arne Dahl

M.Sc. John Arne Dahl defends his PhD thesis - entitled "Chromatin immunoprecipitation assays to investigate epigenetics of pluripotency" on Wednesday December 6 at 10.15 in Seminarrom 2 B2.U002, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20, Oslo.

He gave his trial lecture on the subject "The three-dimensional structure of the nucleus: Role for chromatin structure and gene regulation" on Tuesday January 5th.

Link

Announcement from UiO web pages

 Synopsis of the theses, taken from the annoncement:

 

Koden for å skru gen av og på for embryoutvikling
John Arne Dahl og kolleger har påvist en kodemekanisme som er kritisk for hvorvidt de første cellene i et embryo utvikler seg enten til å bli morkake eller til å bli selve embryoet.

Hver og en av cellene i kroppen vår inneholder alle genene vi arvet fra mor og far. Så hvorfor er de da ikke like? Hvordan blir en hjernecelle nettopp en hjernecelle og en muskelcelle til en muskelcelle? Det er her epigenetikk kommer inn. Epigenetikken er et kodesystem som bestemmer hvilke gen som er skrudd av eller på i en celle. Balansen mellom gen som er av og på avgjør hvilke egenskaper cellen får. Det er epigenetikken som sørger for at en hjernecelle har alle "hjernecellegenene" skrudd på, mens for eksempel "muskelcellegenene" her er skrudd av. På dette viset kan alle cellene i kroppen vår fungere perfekt der de hører hjemme, og slik er det mulig for ulike celletyper, organer og vev og et helt menneske å bli til fra en eggcelle og en sædcelle.

Det har tidligere vært antatt at et epigenetisk kodesystem kalt histonmodifikasjoner spiller en rolle i embryoutviklingen, men først nå har det blitt påvist av John Arne Dahl og hans medarbeidere at dette kodesystemet merker utviklingsrelaterte gen forskjellig i de cellene som blir til embryoet i forhold til de cellene som blir til morkaken. Denne oppdagelsen ble mulig ved at Dahl og kolleger har utviklet en kromatin- immunopresipitering(ChIP)metode som tillater å studere det epigenetiske kodesystemet ved å starte med bare noen få celler, mens tidligere metoder har hatt behov for millioner av celler. Den utviklede metoden ble også benyttet til å påvise en uventet kromatinrearrangering på utviklingsrelaterte gen ved differensiering av stamceller, og viste for første gang endring i histonmodifikasjoner på humane OCT4 og NANOG regulatoriske gensekvenser. Dahl har også vist epigenetiske endringer ved etablering av embryonale stamceller fra tidlige embryoceller.