Foredrag av Philippe Collas i Stavanger: Nobelprisen i medisin 2012 - Å lære celler nye triks

11 April 2013

Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA) og Tekna Fagråd Stavanger inviterer til åpent møte med foredrag av professor Philippe Collas.

See the article here