Stamcelleforskning - fra science fiction til pasientbehandling?

12 Februar 2013

Forskningsrådet inviterer til konferanse:

Stamcelleforskning - fra science fiction til pasientbehandling?

12. februar 2013, kl. 12.00 - 16.00, Oslo kongressenter (Folkets hus)

For ti år siden fremsto stamcelleforskningens muligheter, ikke minst å kunne dyrke frem vev og organer, som fascinerende, men uvirkelige. Den etiske debatten om stamceller gikk høyt. Nå spør vi:

Hvor står stamcelleforskningen i 2013?

Er målet om økt bruk av stamceller i behandling av alvorlig sykdom og skade innen rekkevidde?

På denne halvdags-konferansen setter vi søkelyset på den klinisk orienterte stamcelleforskningen, og en rekke sentrale forskere gir et innblikk i de muligheter og utfordringer dette forskningsfeltet vil ta tak i fremover.

Målgrupper: Forskningsrådet inviterer pasientorganisasjoner, helsepersonell, forvaltning, forskere og alle andre med interesse og behov for mer kunnskap om stamcelleforskning.

For program og påmelding: her

For stamcellebrosjyre: her

Påmeldingsfristen er 29. januar.

Petriskål